Kalkulačky

Kalkulačka pro výpočet velikosti datového úložiště a datového toku v závislosti na počtu kamer, jejich rozlišení, snímkové frekvenci, doby záznamu apod.