Signalizační a ovládací panel OPPO

Skoč na navigaci


Obslužné pole požární ochrany (OPPO) SFOPPO10


Obslužné pole požární ochrany (OPPO) SFOPPO10

Obslužné pole požární ochrany (OPPO). Indikuje provozní stavy zařízení EPS v jednotné form ...

Modul pro připojení OPPO k ústřednám INIM SMART485IN


Modul pro připojení OPPO k ústřednám INIM SMART485IN

Modul pro připojení OPPO k ústřednám INIM po duplexní RS485