Analogové detektory Ex

Skoč na navigaci


Adresovatelný optickokouřový detektor 55000-640


Adresovatelný optickokouřový detektor 55000-640

Adresovatelný optickokouřový detektor I.S., cat. II 1G Ex ia IIC T5 (T4 a Ta < 60°C)

Adresovatelný tepelný detektor 55000-440


Adresovatelný tepelný detektor 55000-440

Adresovatelný tepelný detektor I.S., cat. II 1G Ex ia IIC T5 (T4 a Ta < 60°C)

Patice pro řadu XP95 I.S. 45681-215


Patice pro řadu XP95 I.S. 45681-215

Patice pro řadu XP95 I.S.

Adresovatelný tlačítkový hlásič 55100-940


Adresovatelný tlačítkový hlásič 55100-940

Adresovatelný tlačítkový hlásič I.S., cat. E Ex ia IIC T5 (T4 a Ta < 60°C)

Jednokanálový překladač protokolů 55000-855


Jednokanálový překladač protokolů 55000-855

Jednokanálový překladač protokolů

Dvoukanálový překladač protokolů 55000-856


Dvoukanálový překladač protokolů 55000-856

Dvoukanálový překladač protokolů

Galvanická bariéra pro adresovatelné detektory 29600-098


Galvanická bariéra pro adresovatelné detektory 29600-098

Galvanická bariéra pro adresovatelné detektory